Kupac može da izjavi reklamaciju na osnovu Zakona o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon) radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, garancije, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Cene na sajtu www.inhalika.com su iskazane u dinarima, pri čemu je PDV uračunat u cenu.

Koristimo sve svoje resurse kako bi artikli na ovom sajtu bili prikazani sa odgovarajućom specifikacijom, fotografijama i cenama. Nažalost, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije o artiklima kao i fotografije artikala na našem sajtu u potpunosti ispravne.

U skladu sa Zakonom Inhalika doo odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 (dve) godine od datuma vaše kupovine.
Ukoliko je u pitanju proizvod koji:

  • Po sadržini, kvalitetu i svrsi odgovara opisu prodavca
  • Po sadržini, kvalitetu i svrsi odgovara opisu koje je dalo treće lice u ime prodavca
  • Poseduje potrebna svojstva po zahtevu kupca
  • Poseduje svojstva potrebna za korišćenje uređaja iste vrste

Tada je usluga saobrazna ugovorenoj i u tom slučaju zakonska odgovornost Inhalika doo ne postoji.

Garancija predstavlja izjavu proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava nego što je to propisano Zakonom. Za uređaje za koje se ne nude posebne pogodnosti (npr. ispravno funkcionisanje u periodu dužem od 2 godine) Inhalika nije u obavezi da izda garantni list. Garancija predstavlja voljni korak izdavaoca (proizvođača ili trgovca) kojim on nudi posebne pogodnosti za potrošača, ali isključivo veće od zakonom predviđenih.


Postupak reklamacije

Potrošač može da uloži reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, pogrešno obračunate cene ili drugih nedostataka kupljenog artikla.
Reklamacija se ulaže u maloprodajnom objektu u kojem je sporni artikal kupljen, osobi koja je zadužena za reklamacije u tom objektu. Za online porudžbine, reklamacija se ulaže objektu eLiquid Inhalika, Gandijeva 148a lokal 31, Beograd.

Prilikom ulaganja reklamacije, obaveza kupca je da priloži račun, kopiju računa ili bilo koji drugi dokaz o kupovini, kao i da preda sporni uređaj. Iako Zakon ne predviđa obavezu da potrošač čuva ambalažu, niti je to uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti, preporuka je da ambalažu čuvate radi obezbeđenja transporta robe u ovlašćeni servis.

Reklamaciju možete uložiti pozivanjem broja telefona 065.8998.008 ili slanjem slanjem mejl poruke na adresu: reklamacije@inhalika.com
Ukoliko je potrebno da se reklamirani artikal dostavi poštom ili kurirskom službom, trošak dostave pada na teret kupca.

Prilikom ulaganja reklamacije kupac treba da se izjasni kako želi da se ista reši. Ukoliko se utvrdi nesaobraznost na koju je kupac uložio reklamaciju, može da bira da li želi da se reklamacija reši raskidom ugovora o prodaji (povrat novca), zamenom za nov artikal, umanjenjem cene ili popravkom. Kupac ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Nakon što kupac uloži reklamaciju na gore opisan način i dostavi dokaz o kupovini i uređaj, dobija potvrdu o prijemu reklamacije, gde mu je saopšten broj pod kojim je reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija. Nakon toga Inhalika doo o svom trošku, iz maloprodajnog objekta, šalje reklamirani artikal u ovlašćeni servis koji je jedini merodavan da proceni da li je roba saobrazna ugovoru ili nije. Nakon prijema nalaza od strane ovlašćenog servisa, a u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskm putem ćemo odgovoriti na uloženu reklamaciju.

U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena u periodu od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Ako se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ili neadekvatnog korišćenja koji ne spadaju u nesaobraznost), potrošač snosi troškove slanja robe na servis i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa. Pravo na reklamaciju se gubi i u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem i njegovim korišćenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašćenih lica.

Kod uređaja poput mehaničkih baterijskih modova, atomizera, tankova i ostalih proizvoda koji se zbog svoje prirode smatraju potrošnom robom (poput zamenskih glava i grejača, torbica, futrola, ogrlica, stalaka, adaptera...) reklamacije su moguće jedino u slučaju DOA (eng. Dead on Arrival, primljeni kao neispravni). Ovakve reklamacije se priznaju samo ako su uložene maksimalno 24h nakon prijema proizvoda.

Ukoliko reklamacija potrošača bude odbijena, potrošač ima mogućnost da u roku od godinu dana od dana izjavljivanja reklamacije pokrene vansudski postupak rešavanja potrošačkog spora pred nadležnim telom, imenovanim od strane Ministarstva trgovine, u skladu sa Zakonom. Validna lista tela nadležnih za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova se može naći na stranici Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija - zaštita potrošačaSamo najbolji brendovi

U Inhalici ćete pronaći najbolji asortiman popularnih brendova za e-cigarete i e-tečnostiVapepro
PGVG Labs
Charlie`s Chalk Dust
Reewape
BP Mods
YiHi SXmini
Uwell
Geekvape
Aspire
Innokin
KTS
Elf Bar
Wotofo
VoopooTech
Vaporesso