Od aprila 2021. godine u USA je zabranjena isporuka vaperskih proizvoda putem kurirskih službi, na do sad standardan način.

Objavljeno: 20.04.2021.
Kao što smo se navikli da iz Velike Britanije stižu prijatne novosti u vezi e-cig regulative i stavova zvaničnika, tako nas sa druge strane bare sve ćešće „obraduju“ prilično lošim vestima. Poslednja u nizu je zabrana kurirskim službama da vrše isporuku e-cigareta, tečnosti i rezervnih delova.

Još 2009. godine je donet zakon (Prevent All Cigarette Trafficking, PACT) koji je trebao da reguliše trgovinu duvanskih proizvoda na teritoriji USA. Osnovni cilj je bila borba sa nelegalnom trgovinom i izbegavanjem poreza prilikom prebacivanja cigareta među državama. U cilju sprovođenja PACT-a je, između ostalog, USPS-u kao najvećoj kurirskoj službi u USA, zabranjeno da krajnjim korisnicima isporučuje cigarete i slične proizvode.

Nedugo zatim je donet zakon o kontroli duvana (Tobacco Control Act, TCA), kojim je nacionalna služba za hranu i lekove FDA dobila nadležnost nad duvanskim proizvodima.

Krajem 2020. godine se pred Kongresom našao paket zakona i regulativa koji su se uglavnom odnosili na borbu sa tada gorućim problemom korona pandemije. Skriven u tom dokumentu od nekih 5000 strana, našao se i zakon naziva „prevencija online prodaje e-cigareta deci“. Ovaj zakon je doneo dve veoma loše stvari za vapere u Americi, a potencijalno i za ostale vapere širom sveta.

Prva zahteva od USPS-a da donese regulative kojima će se sprečiti isporuka svih vaperskih proizvoda krajnjim korisnicima.

Druga ubacuje sve vaperske proizvode pod nadležnost PACT-a.

Na svu muku, ovaj zakon ne samo što pooštrava zahteve koji se moraju ispuniti kako bi se krajnjem korisniku isporučilo nešto iz asortimana e-cigareta, nego i drastično proširuje definiciju ovog asortimana. Tako je pod asortimanom e-cigareta, pa samim tim i pod ovim zabranama, podvedeno BUKVALNO SVE što se može koristiti za parenje.

Ubrzo nakon što je ova zabrana stupila na snagu kod USPS-a, i ostale velike kurirske službe poput FedEx-a, UPS-a, DHL-a su krenule istim putem.

Jedina svetla tačka u ovoj situaciji je što se ne radi o potpunoj i bezuslovnoj zabrani. U poznatom USA maniru, nije eksplicitno zabranjeno samo je otežano do krajnjih granica. Naveden je podugačak spisak zahteva koje treba ispuniti kako bi se mogla vršiti online prodaja i isporuka. Ovo manji prodavci sigurno neće moći da ispune, a i za veće prodajne lance je pitanje finansijske isplativosti.

Online prodavac mora da preda zahtev i dobije licencu za prodaju duvanskih proizvoda. Potom se od njega, između ostalog, zahteva da:

  • Utvrdi starost kupca koristeći komercijalno dostupnu bazu podataka
  • Na mestu isporuke obezbedi potpis punoletnog lica
  • Plati sve poreze i takse u državama u kojima se odvijala ova transakcija
  • Mesečno izradi detaljan spisak svih transakcija ovog tipa, i dostavi ga državnim i lokalnim poreskim vlastima. Spisak treba da sadrži detaljne podatke o kupcima, količinama svih poručenih proizvoda, itd… A kao finale, ime i broj telefona osobe koja je paket isporučila!

Naravno, najveći problem su porezi jer se ovim zakonom predviđa da prijava i naplata funkcioniše potpuno drugačije od standardne prakse u USA. Nekoliko velikih kompanija iz ove branše je objavilo da radi na programu za online e-cig prodavce, koji bi im u mnogome olakšao prilagođavanje novoj regulativi. No, podaci sa terena pokazuju da je strah bio opravdan, i da će sve ovo negativno uticati na prodaju i popularnost e-cigareta.

Ostaje nam da se nadamo kako će naše kolege iz USA uspešno prebroditi i ovu prepreku, a da našim lokalnim vlastodršcima neće na pamet pasti neke slične ideje.


Kakvo je Vaše mišljenje o ovom problemu? Možemo li i kod nas očekivati neke slične mere? Očekujemo Vaš komentar.


Povratak na: E-cigarete u svetu